Záznamy z Knihy domovských listů. SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, AO Milovice, Kniha domovských listů 1858 - 1931, prozatimní číslo knihy 7.