Záznam z Knihy přechodně bydlících 1939 - 1942. SOA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, AO Milovice, Kniha přechodně bydlících 1939 - 1942, prozatimní číslo knihy 3.