Rodina Geigerova

        Rodina Geigerova byla pětičlennou židovskou rodinou, která v Milovicích žila určitě od srpna 1907, kdy se již v Milovicích narodil jejich nejmladší syn Otto. Možná ale rodina přišla do Milovic již v roce 1905 či 1906, ne ale dříve než v červnu 1905, kdy se ve Starých Benátkách narodila dcera Zdeňka.

        Příchod rodiny do obce Milovice pravděpodobně souvisí s rozvojem města po založení vojenského tábora v roce 1904 v obci Mladá, dnes součást města Milovice. V Milovicích tak vznikla výborná příležitost pro založení a provozování živností.

        Rodina bydlela v Milovicích na čísle popisném 152, jak je od roku 1909 zaznamenáno v třídním výkaze trojtřídní školy v Milovicích nejstaršího syna Viktora. V témže domě později provozoval pan Adolf Geiger vinárnu a obchod.  

        Rodinu Geigerových tvořilo pět osob izraelitského vyznání. Otec rodiny se jmenoval Adolf Geiger, matka Růžena Geigerová. Manželé měli tři děti, syna Viktora, dceru Zdeňku a syna Otta.

        Geigerovi byli jedinou židovskou rodinou, která zde zůstala i po vypuknutí druhé světové války a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. V době první republiky v obci Milovice kromě Geigerů žila i židovská rodina Picků (dle přehledu o školní docházce). 

        Rodiče se syny byli deportováni do ghetta Terezín v průběhu roku 1943. Matka zemřela již v Terezíně, ostatní byli dále odvezeni do koncentračního tábora Osvětim, zde všichni zahynuli.

        Dcera Zdeňka byla z důvodu sňatku s manželem nežidovského původu deportována do ghetta Terezín až v lednu 1945, což jí zachránilo život. Jediná z rodiny přežila.

        Žádné z dětí manželů Geigerových své potomky již nemělo a tak dnes již z této rodiny nikdo nežije.