Jan Kolář - list důstojníka, hlášení o činnosti za války - ze sbírky A. Kubeše - pozůstalost po Zdeňce Kolářové