Deportační lístky

Deportační lístky

Deportační karta Z. Kolářové - ze sbírky Národního archívu, fond Okupační vězeňské spisy, Originální kartotéka osob vězněných v ghettu Terezín, Kolářová Zdeňka, roz. Geigerová, nar. 1905

11.04.2013 17:04
Kolářová_Terezín1.pdf (485,5 kB) Kolářová_Terezín.pdf (255 kB)

Židovská náboženská obec v Praze.

24.03.2013 21:44
Dokumenty z Kartotéky deportovaných osob do koncentračních táborů poskytla Židovská obec v Praze.