Karta Otty Geigera z pracovního tábora v Lípě. Národní archív. Fond Okupační vězeňské spisy, inv. č. 95, Kartotéka č. 5, Originální kartotéka osob vězněných v internačním táboře v Lípě u Havlíčkova Brodu

Otto Geiger.pdf (464,2 kB)