Informace o nás

    Jsme žáci osmého ročníku (8.C) ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Milovice. Naše paní učitelka Jana Třetinová nám od šesté třídy v hodinách dějepisu vypráví o dějinách židovského národa. 

    V šesté třídě jsme se učili o starověké Palestině, o vyvedení Židů z Egypta Mojžíšem, o judském královstí, zajetí Židů v Babylonii, nadvládě Persie i Říma.    

    V sedmé třídě jsme se dozvěděli, že od středověku Židé žijí v našich městech, v tzv. ghettech (oddělených částech města). Byli občany, kteří podléhali přímo králi, platili jemu daně a naoplátku byli pod jeho ochranou. Tento stav se ale často měnil, je známo mnoho pogromů na židovské obyvatelstvo (násilné pronásledování osob jiného náboženství nebo etnika). Víme, že se Židé museli věnovat jen lichvě (půjčování peněž za úrok) nebo obchodu.

    Do konce školního roku jsme několik hodin mluvili o holocaustu - konečném řešení židovské otázky. Dozvěděli jsme se o protižidovských opatřeních na území ovládnutých hitlerovským Německem, o ghettu Terezín, o koncentračních táborech. Pro příblížení osudů židovských rodin, o tom, jak se cítili při transportech, atd. jsme shlédli i několik filmů. Například ve filmu Pianista jsme poznávali zákazy - protižidovská opatření. Dojemný byl také film Zátah, který ukazuje osud francouzských Židů. Naučili jsme se také nové slovo - šoa -  jiný výraz pro holocaust. Při hodině dějepisu jsme mluvili nejen o holocaustu Židů, ale i Romů.

    Dalším stupněm našeho poznávání, prohlubování vědomostí, je práce v tomto projektu - bádání o životě, osudu židovské rodiny z Milovic - Geigerových.

Napsali o nás

Článek z Obecních novin Zidovské obce Praha

23.09.2008 00:19
Na svých webových stránkách představují žáci osmého ročníku základní školy T. G. Masaryka v Milovicích výsledky svého projektu „Kam zmizeli Geigerovi“, v němž sledují osudy jediné tamější židovské rodiny. Důkladnost a cílevědomost, s jakou pod vedením své mladé třídní učitelky a...

O nás

V projektu budeme pokračovat i v příštím školním roce

17.06.2013 21:17
V projektu budeme pokračovat i v příštím roce, kdy se budeme snažit získat v projektu Extra třída peníze na vydání brožury, knihy o rodině Geigerových. Dále spolupracujeme s organizací Stolpersteine, která zajišťuje zhotovení a položení kamenů se jmény nevinně zavražděných....

Podpořili nás

        Holocaust je nezacelená rána.  Vyvražďování začalo v roce 1939 a trvalo až do konce války v roce 1945. Nikdo by neměl zapomenout, že Židů bylo zavražděno 6 milionů, z toho 1 a půl milionů dětí. Možná, že více. Dětí, které nikomu neublížily a musely zemřít tak hroznou smrtí.

        Celkem za války přišlo o život 40 milionů lidí. A rodina Geigerů - ti jsou jedněmi z nich..

Hana Tomková

M o d l i t b a   z a   ž i v o t

Vzývám Tě Bože,

zastav prosím čas,

odejmi od nás bolest a hoře,

ať všichni uslyší Tvůj hlas.

 

Prosím Tě velký, nade vším

o milost pro Zemi a její národy,

dej lidem lásku, ne války dým –

a radost ze svobody.

 

Šedivé mraky válek plují nad světem,

o Pane, dej nám pohodu a klid.

Zachraň nás Pane, dej našim dětem,

Aby mohly v klidu a lásce žít.

 

Udělej zázrak v duších lidí,

těch, kteří mají v sobě krvelačný hlad,

těch, kdo ty druhé nenávidí –

změň je, aby měl člověk člověka rád.

 

Prosím Tě Velký Bože,

Změň této země řád,

aby byl člověk člověku bratrem

a bratr nemusel se bratra bát.

 

Napsala v březnu 2011 Hana Tomková