Naše bádání

Centrum vizuální historie Malach

22.04.2013 20:12
    Dne 16. dubna jsme navštívili Malach centrum, které se nachází v budově knihovny matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity. V Malach centru je možné pracovat s výpovědmi pamětníků vztahující se k období 20. století. Mezi rozhovory jsme bohužel nenašli...

Beseda s pamětníky

29.03.2013 10:09
V úterý 26. března za námi do školy přišla paní Hana Černá, která se o Zdeňku Geigerovou - Kolářovou starala a pan Aleš Kubeš, který byl v padesátých letech 20. století nájemníkem v domě Zdeňky Geigerové. Oba naši hosté nám velmi ochotně odpovídali na naše dotazy, paní Černá vypravovala své...

Skenujeme materiály, píšeme články

29.03.2013 10:03
Přichází těžký úkol. Získané materiály musíme projít a sepsat medajlonky osob rodiny Geigerových. Také skenujeme nalezené materiály. Paní učitelka nadále oslovuje a vyřizuje získání dokumentů u jednotlivých institucí.

Skládáme informace dohromady

25.03.2013 14:54
Na dalším pracovním setkání jsme sepsali karty naší rodiny, na těch jsou sepsány veškeré dosud získané informace. Připravili jsme se tak na besedu s pamětníky.

Pomáhají nám i pamětníci

25.03.2013 14:52
Díky vyprávění občanů z Milovic se nám podařilo získat informaci, že o paní Zdeňku Kolářovou se starala paní Hana Černá. Ta část osobní pozůstalosti předala panu Aleši Kubešovi, který se zajímá o historii Milovic.   Oba tito pamětníci přijdou za námi do školy.

Návštěva na matrice v Milovicích

25.03.2013 14:47
Navštívili jsme paní matrikářku, kde jsme získali informace k paní Zdeňce Geigerové, provdané Kolářové. Také jsme nahlédli do Obecní kroniky Milovice 1927 - 1960. Na stavebním úřadě se nám podařilo získat plán domu Geigerových z let 1908.

A pak se hledání rozběhlo na plné obrátky

25.03.2013 14:39
Na webu národního archívu, v digitalizovaných duplikátech židovských matrik, jsme hledali naše hledané. S paní učitelkou jsme promýšleli, jaké organizace při bádání oslovíme. Paní učitelka psala na hodně míst a byli jsme úspěšní. Získali jsme například deportační lístky, transportní listiny, plán...

Bádání v archívu v Lysé nad Labem

25.03.2013 14:30
Dne 1. března jsme se vypravili na naše první bádání v opravdovém archívu. A představte si, měli jsme štěstí! Našli jsme žádosti členů rodiny o příslušnost k obci Milovice, aby získali živnost, ke studiu a k sňatku. Zde se stalo opravdu něco nečekaného. Ukázalo se, že Geigerovi nebyli pouze čtyři,...

Jméno pro náš projekt

25.03.2013 14:27
Zdálo se to snadné, ale byla to "fuška". Vymyslet název, který by vše charakterizoval a zároveň se líbil nám všem. Vzniklo asi pět pracovních názvu, nakonec jsme se shodli na názvu, který vyhovoval nám všem: Kam zmizeli Geigerovi?

Hledání na webových stránkách holocaust. cz

25.03.2013 14:25
Na webu holocaust.cz jsme vyhledali v databázi obětí jména členů rodiny z Milovic. Zde jsme se dozvěděli o tom, jakými transporty šli Geigerovi do ghetta Terezín a následně do koncentračního tábora v Osvětimi.
1 | 2 >>