Růžena Geigerová

        Růžena Geigerová, rozená Iltis (někde též Yltis) se narodila 16. října 1879 v Unter Aujezd č. p. 317 (Dolní Újezd) v okrese Chrudim. Její rodiče Šalamoun Iltis (narozen 1849) a Katharina Pfeifer (narozena 1855) pocházeli oba z Roubowitz, dnes Hroubovice a sňatek uzavřeli v roce 1876. Dle opisu židovské kroniky byla Růžena jmenována za přítomnosti svědka této významné události Bernarda Freunda. Růžena měla pět sourozenců: Arthura (zemřel v necelých 4 letech), Boženu (zemřela v 1 roce), Olgu, Ernesta (zemřel ve 3 měsících) a Bertu. 

        Přesné datum sňatku Růženy s Adolfem Geigerem nám není doposud známo, muselo k němu ale dojít před rokem 1903, kdy se jim narodil první syn Viktor. V době narození všech tří dětí Růženy (Viktor, Zdeňka, Otto), byla dle jejich zápisu o narození příslušná do obce Houstoulice, místa narození jejího manžela Adolfa.

        Následně se manželé přestěhovali do Starých Benátek, neboť v roce 1903 se jim zde narodil syn Viktor. Od roku 1907 žije rodina již v Milovicích. Růžena byla ženou v domácnosti. Bohužel více se o paní Růženě Geigerové z dobových dokumentů nedozvídáme.

        Dcera Růženy, Zdeňka Kolářová, vypověděla paní Černé (ta se o Zdeňku starala až do její smrti), že maminka na tom byla před transportem do Terezína zdravotně špatně, trápil ji žlučník. Geigerovi se měli dostavit do vedlejší obce Lysé nad Labem, odkud je odvezli do Mladé Boleslavi na shromaždiště. Díky protižidovským opatřením nesměli Geigerovi využít veřejné dopravy do Lysé, pěšky by cestu paní Růžena asi nezvládla. Stalo se ale něco krásného. Pan Stanislav Pecka z Milovic, sedlák, nabídl rodině odvoz. Geigerovi tato nabídka velmi potěšila a souhlasili. Pan Pecka tak odvezl svým koňským povozem Adolfa, Růženu a Viktora do Lysé na nádraží. 

        Z Mladé Boleslavi byla Růžena transportem Cl (č. 57) odvezena do Terezína. Dle vyprávění Zdeňky zde měla Růžena podstoupit operaci žlučníku. O tomto Zdeňku informoval otec Adolf prostřednictvím dopisu. V něm také stálo, že se operace povedla, bohužel byla ale následná péče nedostatečná, stejně tak hygienické podmínky. Růžena zemřela měsíc po transportu do Terezína, tedy 13. února 1943. Z úmrtního listu víme, že v Terezíně bydlela společně se svým manželem Adolfem v budově L 315, pokoj 28. V úmrtním listě je uvedeno, že zemřela na bronchopneumonii - zápal plic. Paní Růžena Geigerová byla zpopelněna v Terezíně.