Mgr. Jana Třetinová

    V roce 2005 jsem vystudovala na Ostravské univerzitě Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, studijní obor historie a občanská výchova. Na naší škole vyučuji dějepis a výchovu k občanství. S dětmi vydávám školní časopis a vedu dětské zastupitelstvo.