Článek z Obecních novin Zidovské obce Praha

23.09.2008 00:19

Na svých webových stránkách představují žáci osmého ročníku základní školy T. G. Masaryka v Milovicích výsledky svého projektu „Kam zmizeli Geigerovi“, v němž sledují osudy jediné tamější židovské rodiny. Důkladnost a cílevědomost, s jakou pod vedením své mladé třídní učitelky a dějepisářky Jany Třetinové děti k pátrání přistoupily, jsou obdivuhodné. Pátrají po archívech, kronikách, vyhledávají pamětníky, sbírají fotografie, aby získaly co nejucelenější obraz života o osudu Geigerových. Paní učitelka Třetinová nám napsala: „S dětmi pracuji na tématu hocaustu - šoa již dlouho, spíše šlo o prohloubení, co dál. Od teorie k praxi – od obecného k lokálnímu. Ukázat, že ani Milovice nezůstaly ušetřeny, že i zde žila nevinná rodina, která byla vyvražděna. Dětem jsem projekt Židovského muzea v Praze „Zmizelí sousedé“ nepředstavovala, i když mne napadla po stanovení názvu našeho projektu jistá podoba. Náš projekt byl dobrovolný, z 23 žáků tříd se jich přihlásilo 14.“ Na webových stránkách, které žáci založili (https://kam-zmizeli-geigerovi.webnode.cz/), najdeme třeba v sekci Dokumenty skeny deportačních lístků Geigerových, transportní seznamy, záznam z Osvětimi, tábora v Lípě, úmrtní listy a další a další archivní materiály. A co děti o rodině zjistily? „Geigerovi žili v Milovicích od počátku 20. století. Byla to pětičlenná rodina, která mluvila českým jazykem. Od ostatních obyvatel se lišila jen tím, že se hlásila k judaismu, židovskému náboženství. Geigerovi ve svém domě v Milovicích provozovali obchod a vinárnu. Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava se židovská rodina Geigerových

ocitla v nedůstojném postavení, na vlastní kůži pocítili, co znamená konečné řešení židovské

otázky – holocaust. V roce 1943 byli deportovaní do ghetta Terezin, otec rodiny Adolf Geiger, matka Růžena Geigerova, syn Viktor Geiger a druhy syn Otto Geiger. Dcera Zdeňka byla prozatím ušetřena. Všichni tři muži rodiny Geigerových byli dále deportováni do koncentračního tábora Osvětim, kde zemřeli. Růžena Geigerová zahynula již v ghettu Terezín. Dcera Zdeňka musela nastoupit do transportu až v lednu 1945, dočkala se konce války, přežila.

Cílem projektu je sestavit informační publikaci o židovské rodině z Milovic, vytvořit webové stránky k této problematice a umístění pamětních Stolpersteinů se jmény členů rodiny před domem v Milovicích, kde žili. A proč to všechno? Neboť si myslíme, že památka nevinně zabitých by neměla byt nikdy zapomenuta!!!“