Terezín

Terezín je místo, kde za Protektorátu Čechy a Morava byla věznice a židovské ghetto, které bylo založeno 24. listopadu 1941. Primární funkcí ghetta bylo shromáždit Židy a transportovat je dál, nejednalo se o vyhlazovací tábor. V Terezíně nebyly plynové komory ani žádné jiné zařízení určené pro hromadné vraždění. Přesto téměř 35 000 lidí  zemřelo přímo v ghettu na špatné životní podmínky. Ghettem prošla i naše rodina Geigerových, Růžena Geigerová zde zemřela. Muži rodiny Geigerových byli deportováni z Terezína do Osvětimi. Zdeňka Kolářová do Terezína přišla v lednu 1945, dočkala se zde osvobození.