Skládáme informace dohromady

25.03.2013 14:54

Na dalším pracovním setkání jsme sepsali karty naší rodiny, na těch jsou sepsány veškeré dosud získané informace. Připravili jsme se tak na besedu s pamětníky.