Jak to všechno začalo?

25.03.2013 13:58

Na začátku letošního školního roku nám paní učitelka Jana Třetinová nabídla, zda se nechceme zúčastnil školního projektu k tématu holocaust. Protože už o tomto tématu něco víme, řada z nás se ihned přihlásila. Přesto jsme dostali čas na rozmyšlenou, abychom si svou účast rozmysleli a brali ji následovně za závaznou.

Paní učitelka nám řekla, že půjde o bádání o židovském obyvatelstvu u nás v Milovicích. Pracovat na něm budeme jak společně ve škole, tak i ve svém volném čase. Ani to nás ale neodradilo a tak jsme vytvořili naši "pátrací skupinu", kterou tvoří 14 žáků třídy 8. C a paní učitelka.