Hrubý nástin cílů projektu

25.03.2013 14:04

Dalším krokem bylo promyslet, jak naše bádání bude vypadat. Co se získanými materiály. Paní učitelka nám ukázala fotografie památných destiček - tzv. Stolpersteinu. Řekli jsme si, že by bylo hezké, kdyby takové destičky byly i v Milovicích. Díky nám.