Deportační karta Z. Kolářové - ze sbírky Národního archívu, fond Okupační vězeňské spisy, Originální kartotéka osob vězněných v ghettu Terezín, Kolářová Zdeňka, roz. Geigerová, nar. 1905

11.04.2013 17:04

Kolářová_Terezín1.pdf (485,5 kB)

Kolářová_Terezín.pdf (255 kB)