Centrum vizuální historie Malach

22.04.2013 20:12

    Dne 16. dubna jsme navštívili Malach centrum, které se nachází v budově knihovny matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity. V Malach centru je možné pracovat s výpovědmi pamětníků vztahující se k období 20. století. Mezi rozhovory jsme bohužel nenašli nikoho, kdo by mluvil o našem městě Milovicích. Velmi nadějně vypadalo hledání konkrétních jmen - tedy členů rodiny Geigerových. V jednom z rozhovoru se mluvilo hned o třech rodinných příslušnících - Růženě Geigerové, Ottovi a Viktorovi. Přesto to ale vypadá, že v rozhovoru pamětník nezmiňuje právě naší rodinu, neboť uvádí, že tito výje jmenovaní lidé měli zemřít v ghetto Lodž.  Přesto jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Vyposlechli jsem rozhovory pamětníků, kteří byli internováni v přeškolovacím táboře Lípa, v Hagiboru, Terezíně i samotné Osvětimi.