Záznamy z kroniky. SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Fond Místní národní výbor Milovice, Obecní kronika Milovice 1927 - 1960, prozatimní číslo knihy 169.