Třídní výkazy - zdroje čerpání

Třídní výkazy kromě jednoho  (Viktor z let 1909/1910) pocházejí ze spisovny školy. Dokumenty budou k inverntarizaci odeslány do archívu v Lysé nad Labem. Sken třídního výkazu Viktora Geigera, I. třída, školní rok 1909/1910, z fondu Obecná skola Milovice. (uložen v SOkA Lysá nad Labem).Viktor Geiger.pdf (1,3 MB)